НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ

ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

 • Українська держава та її засади
 • Функції держави
 • Сутність державного управління економікою
 • Система органів державної влади та їх повноваження
 • Система методів державного регулювання економіки

ДЕМОКРАТІЯ, ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

 • Сутність демократії та її місце в самоуправлінні економікою  Економічна свобода і її основи
 • Економічний порядок як система узгоджених інтересів

ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Прогноз та прогнозування національної економіки
 • Макроекономічне планування
 • Суть державного програмування, види програм
 • Цільові комплексні програми розвитку національної економіки
 • Програми економічного й соціального розвитку

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Сутність та види структурних пропорцій в економіці
 • Стратегія структурних перетворень
 • Макроекономічна структурна перебудова
 • Реструктуризація національної економіки

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Сутність економічного розвитку
 • Типи економічного розвитку
 • Чинники економічного розвитку
 • Система інституційних чинників економічного розвитку
 • Методичні засади оцінювання економічного розвитку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Сутність концепції сталого розвитку
 • Складові концепції сталого розвитку
 • Чинники сталого розвитку
 • Індикатори сталого розвитку
 • Особливості переходу України на модель сталого розвитку

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

 • Світове господарство: структура, тенденції розвитку
 • Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство
 • Тенденції розвитку світових інтеграційних процесів
 • Вплив інтеграційних процесів на формування ринків товарів, послуг і капіталу
 • Інституційні основи і форми економічної та політичної інтеграції України
 • Передумови і шляхи міжнародної економічної інтеграції

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Сутність економічної безпеки національної економіки
 • Інституційні основи системи економічної безпеки
 • Проблеми і пріоритети економічної безпеки
 • Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки
 • Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook