Спеціалізована ринкова інфраструктура

Спеціалізована ринкова інфраструктура

Забезпечує організаційне оформлення ринкових відносин за допомогою бірж, торгових домів, аукціонів, систем роздрібної та гуртової торгівлі, ярмарків, торгових палат та ін.

Біржа − постійна організаційна форма оптового ринку товарів.

Такими товарами є: товари масового попиту, які мають стандартні споживчі якості; акції акціонерних підприємств і банків; боргові грошові зобов’язання держави і облігації корпорацій, казначейські білети; векселі (цінні папери, виписані під надані у кредит товари); фрахтові документи (страхові зобов’язання під товари, що їх перевозять); валюта (іноземні банкноти (девізи) або чеки на іноземні депозити); нерухоме майно; праця.

За видом діяльності розрізняють біржі: загальні і спеціалізовані.

Загальна біржа − біржа, на якій обертається кілька видів цінностей (наприклад, товари і цінні папери).

Спеціалізована біржа − біржа, яка здійснює операції лише з одним видом цінностей.

Існують спеціалізовані біржі товарні, фондові, фрахтові, валютні, нерухомого майна, праці.

Біржі є місцем, де відбуваються торговельні операції − укладаються відповідні угоди. Угоди купівлі-продажу укладають на біржі професійні посередники − агенти, брокери, дилери.

Торговий дім − спеціалізована фірма, яка торгує одним товаром або групою однорідних товарів за дорученням клієнтів чи власним коштом.

Відмінний від товарної біржі тим, що на біржі торгують самі учасники або за їх дорученням брокери, а в торговому домі − сама фірма.

Сфера діяльності торгового дому досить широка: операції з внутрішньої оптової та роздрібної торгівлі; експортно-імпортні та інші зовнішньоекономічні операції; виробництво продукції; надання замовникам різноманітних супутніх послуг (комерційно-посередницьких, інженерно-консультаційних, транспортно-експедиторських, фрахтових, страхових та ін.). Для виконання своїх функцій торгові доми мають мережу магазинів, складські приміщення, транспортні засоби, засоби зв’язку та інформаційні центри. Торгові доми існують у формі акціонерних товариств, засновниками яких є промислові підприємства, банки, науково-дослідні установи та ін.
Аукціон − різновид періодичних відкритих публічних торгів, на яких відбувається продаж товарів, що вирізняються індивідуальними властивостями і не є взаємозамінними: твори мистецтва, антикваріат, хутро та ін.

Існує два способи проведення аукціонів:

  • аукціон на підвищення цін;
  • аукціон на зниження цін (голландський аукціон).

В умовах формування ринкової економіки України важливим завданням є створення відповідних організаційних структурних підрозділів для забезпечення належного руху оптовою ланкою засобів виробництва і сільськогосподарської продукції. До них належать: аудиторські фірми, холдинги, інвестиційні фонди, страхові фірми.

Аудиторська фірма − організація, яка здійснює комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій. Аудит − це надання практичної допомоги керівництву та економічним службам підприємства (фірми) у веденні справ і управлінні його фінансами, організації бухгалтерського обліку, юридичних консультацій.

Аудиторські перевірки проводять за рішенням органів влади і управління, з ініціативи самої фірми або її засновників. У всіх випадках аудит є незалежною експертизою, дані якої використовують як важливий фактологічний матеріал (у тому числі доказ, компромат) при розгляді ділових відносин між різними суб’єктами.

Холдинг − компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній, що дає їй право контролю і управління їх діяльністю. Розрізняють два види холдингів: 1)
чистий холдинг − для скуповування контрольних пакетів акцій інших компаній і управління їх діяльністю у власних інтересах; 2) змішаний холдинг − окрім управління діяльністю і контролю за іншими компаніями, здійснює певну підприємницьку діяльність − промислову, торговельну, транспортну, кредитно-фінансову та ін.

Холдингом є фактично кожна велика компанія або банк, які володіють контрольними пакетами акцій інших компаній.

Інвестиційний фонд − сукупність грошових або інших ресурсів, що їх мають у своєму розпорядженні асоціації, об’єднання, підприємства, організації, державні установи, приватні громадяни для цільового використання. Джерело утворення інвестиційних фондів залежно від форми власності − податки і грошові збори, субсидії, позики, обов’язкові та добровільні пожертви підприємств, організацій і населення. Отже, сутність інвестиційних фондів − акумулювання коштів населення і використання їх для нагромадження.

Страхова фірма − акціонерна, приватна або державна організація, яка страхує майно, комерційні операції, виробництво, житловий фонд та ін. Страхові фірми займаються також ощадною справою і підприємництвом.

Поділитись

Схожі записи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook