Сутність інфраструктури національного ринку

Сутність інфраструктури національного ринку

Економічна інфраструктура − комплекс галузей і сфер діяльності, що забезпечують умови для функціонування економіки та життєзабезпеченості держави: основні та виробничі фонди, технічний, транспортний і енергетичний потенціал, природні ресурси. Включає в себе фінансові інституції, зв’язок, систему матеріального постачання, маркетингові, консалтингові служби, систему підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Продуктом інфраструктури є посередницька послуга. Можна виділити дві основні функції інфраструктури:

  • а) забезпечення безперебійного функціонування національної економіки.
  • б) регулювання руху товарно-грошових потоків.

Обидві функції нерозривно зв’язані і не можуть реалізуватися одна без іншої. Результатом їх взаємодії є цілком визначений синтетичний ефект, який можна визначити як оптимізацію руху товарно-грошових потоків. При макроекономічному регулюванні з допомогою економічної інфраструктури держава здійснює антиінфляційні заходи, політику зайнятості, протидіє циклічним коливанням економіки. Інфраструктура покликана забезпечити цивілізований характер діяльності ринкових суб’єктів. Таким чином, економічна інфраструктура робить істотний вплив на функціонування економічної системи в цілому. Для зручності аналізу елементи інфраструктури національного ринку поділяють на три види:

  • спеціалізована ринкова інфраструктура;
  • загальна ринкова інфраструктура;
  • соціальна інфраструктура.

Перша обслуговує окремі ринки: ринок товарів, послуг, цінних паперів тощо, друга − всю економічну систему, від виробництва до споживання, третя забезпечує задоволення потреб населення у соціально-культурних і соціально-споживацьких послугах

Поділитись

Схожі записи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook