Загальна ринкова інфраструктура

Загальна ринкова інфраструктура

Елементами загальної ринкової інфраструктури є грошова, фінансово-кредитна, податкова системи.

Грошова система − форма грошового обігу, яка історично формується у країні та закріплюється її законами.

Її утворюють такі взаємопов’язані елементи:

  • масштаб цін національної грошової одиниці, який забезпечує її купівельну спроможність;
  • певний порядок карбування національних монет;
  • емісія державних грошових знаків і порядок їх обігу (забезпечення, випуск, вилучення);
  • організація і регламентування безготівкового обігу;
  • організаційні центри грошового обігу (Міністерство фінансів (казначейство), центральний емісійний банк).

Фінансова система – сукупність форм, методів і цілей формування, розподілу та використання фондів грошових засобів держави, суб’єктів господарської діяльності, населення.

Фінансову систему України утворюють: бюджетна система: Державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети; централізовані цільові фонди грошових коштів загальнодержавного призначення; фінанси підприємств різних форм власності, організацій, установ і галузей народного господарства; майнове та особисте страхування: кредит (державний і банківський).

Фінансову політику здійснює держава. Найдієвішим механізмом її реалізації є Державний бюджет України і місцеві бюджети.

Державний бюджет − система грошових відносин, що виникають між державою, підприємствами і населенням у процесі формування і використання централізованого фонду грошових ресурсів для успішного виконання її функцій.

Бюджет дає змогу державі розв’язувати ті соціально-економічні проблеми, які не в змозі розв’язати механізм ринку: через бюджет (надходження (податки) і видатки) відбувається перерозподіл доходів з тим, щоб забезпечити певну справедливість, фінансуються соціальні програми (освіта, охорона здоров’я, пенсійне забезпечення тощо), оборона, державне управління, фундаментальна наука. Серед бюджетних статей − витрати, пов’язані з вирішенням регіональних, структурних та інших загальнонаціональних завдань.

Головним джерелом формування доходної частини державних і місцевих (муніципальних) бюджетів є податки.

Податки − обов’язкові нормовані платежі до державного й місцевих бюджетів, які вносять окремі особи, підприємства, організації, установи.

В Україні податкова система передбачає такі основні види податків:

  • для підприємств: податок на дохід (прибуток) і на додану вартість; обов’язкові платежі до Фонду соціального страхування. Чорнобильського фонду. Фонду стабілізації і зайнятості, а також на спорудження шляхів сполучення;
  • для населення: прибутковий податок. Крім цих податків, існують акцизи (непрямі податки), платежі до державного і місцевих бюджетів, що регламентуються законодавчими актами різних рівнів.
  • Ринкова система належно функціонує лише за постійного циркулювання у ній потоків грошей (готівкових і безготівкових). Безперервність такого циркулювання забезпечує кредитна система.

Кредит є формою руху фінансового капіталу, наданого кредитором позичальнику на умовах відтермінування платежу та платності за користування ним.

Кредитна система − сукупність банків та інших кредитно-фінансових установ (інвестиційних і страхових компаній, фондів), які мобілізують вільні ресурси грошей і надають їх у позику.

Основу кредитної інфраструктури становить банківська система.

Банк − організаційна одиниця бізнесу, яка є посередником між кредитором і позичальником.

Сфера діяльності банків − операції з позичковим (грошовим) капіталом.

Поділитись

Схожі записи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook