Мечі Київської Русі (IX – першої половини XI ст.)

Мечі Київської Русі (IX – першої половини XI ст.)

Мечі IX — першої половини XI ст.
image-4994

Мечі IX — першої половини XI ст.

Середньовічний меч – своєрідний символ феодального ладу, невід’ємна приналежність воїна-дружинника, могутня і дорогоцінна зброя. Починаючи з 70 – 80-х років ХІХ століття, стародавні мечі все частіше стали зустрічатись під час археологічних розкопок. Тоді ж вони отримали назву скандинавських або норманських. Так, уже історик Д. Н. Анучин на підставі схожості мечів, знайдених в руських курганах, зі скандинавськими визнав їх чужоземними виробами. Тільки в поганих і незвичайних екземплярах він схильний був бачити тубільні клинки. Помітне місце відводилося опису і вивченню мечів з окремих могильників.

Прорив у вивченні давньоруської зброї внесли роботи А. В. Арциховського, Б. А. Рибакова та інших дослідників. А. В. Арциховский змалював розвиток форм меча з X по XIII ст. і чітко показав, що мечі IX – X ст. не скандинавського походження. Так, він писав: «Немає жодних підстав називати мечі норманськими. Цей термін виник тільки тому, що наші археологи не були знайомі з старожитностями західного середньовіччя». На думку Б. А. Рибакова, в IX – X ст. на Русі переважали франкські клинки.

Ніде в Європі не знайдено стільки мечів IX – X ст., скільки в Скандинавії, особливо в Норвегії, де їх налічується приблизно 2500, що перетворює цю країну в своєрідний клинковий арсенал середньовіччя. Близько 2000 норвезьких мечів систематизував Я. Петерсен. Серед мечів IX – XI ст. він виділив 26 типів з підтипами. Основою типології послужили рукоятки мечів. Я. Петерсен визначив датування кожного типу, виходячи з хронологічного датування комплексів, що супроводжували знахідки. Він показав, що деякі типи характерні, як правило, тільки для якогось певного часу.

Меч часів Київської Русі із славнозвісним підписом майстра "Коваль Людота"
image-4995

Меч часів Київської Русі із славнозвісним підписом майстра “Коваль Людота”

Оскільки мечі з Норвегії виявилися за своїми формами міжнародними, класифікація Я. Петерсена застосовні до більшості клинків, знайдених в різних країнах Європи, і отримала загальноєвропейське визнання.

Класифікація мечів IX – XI ст. можлива не лише по лезах, а й по рукояткам. При великій різноманітності рукояті леза мечів майже однакові – широкі, плоскі, злегка звужуються до вістря. Рідко зустрічаються леза з паралельними краями або вузькі.

Наскільки вдається встановити, середньовічні майстерні випускали велику частину клинків з уже змонтованими рукоятями, тому можна вважати, що більшість лез і рукояток до них зроблені одночасно. Однак у Європі зустрічаються випадки, коли рукояті готових мечів перероблялися і прикрашалися пізніше згідно місцевим смакам. Такі, наприклад, клинки Ulfberht з рукоятями, орнаментованими в північному Ellingestil.

Наука про виявлення клинкових написів, незважаючи на більш ніж сторічний вік (перший меч X ст. з написом Ulfberht був знайдений у  Ворсо в 1854 р.), все ще перебуває в початковій стадії свого розвитку. Для розуміння того, які перспективи відкриті цій галузі знань, наведемо такий підрахунок. Із приблизно 4000 мечів VIII – XII ст., що у різних зібраннях Європи, для знаходження написів досліджена ледве десята частина (у пресі відомі близько 150 написів).

Рукоятки давньоруських мечів
image-4996

Рукоятки давньоруських мечів

Написи і знаки на мечах виконані, як правило, інкрустацією з металевого дроту (залізним, золотим, срібним або мідним в XII – XIV ст.) у верхній третині (або половині) долу леза. Для наведення клейма (на виробах X ст.) в розігрітій смузі штампувались канавки, що відповідають контуру майбутніх літер, в них укладався холодний, попередньо нарубани1 шматочками дріт (довжиною в середньому 25 мм), який потім проковують, ущільнюють і зварюють з залізною чи сталевою основою при температурі приблизно 1300°С.  Весь процес був гарячим і вимагав точності і швидкості, особливо при висіканні гнізд і укладанні в них букв. Бували випадки, коли рука підводила коваля і напис виходив нерівним, а букви – похилими. «Проволочні» літери X ст. нагадують викладки із сірників, вони складаються з двох-чотирьох складових, з’єднаних у стик.

Леза з написами нагадують сторінки «залізної» книги, текст якої був прихований багато сотень років і раптом побачив світ. Якщо ми все-таки зможемо прочитати ці «сторінки», то отримаємо досить ефективну і вірну відповідь про час і головним чином про місце виготовлення лез мечів, і наші колишні уявлення значно оновляться.

Рукоятки давньоруських мечів
image-4997

Рукоятки давньоруських мечів

Європейські мечі VIII – IX ст. походять в основному з Середньої та Західної Європи, де простежуються послідовні стадії їх розвитку. В VIII – IX ст. це зброя вже відома по всій Європі. Важкий рубаючий меч, який в VIII ст. був на озброєнні вікінгів, також в значній мірі був франкським.

Знахідки ранньосередньовічних мечів на території Київської Русі сконцентровані в основному в декількох великих областях: у Південно-Східному  Приладожжі, в районах Смоленська, Ярославля, Новгорода, Києва, Чернігова, стародавнього Пліснеська. Мечі виявлені, як правило, в найбільших курганних могильниках поблизу найдавніших міських центрів, на головних річкових артеріях і найважливіших шляхах. З 108 мечів IX – XI ст. переважна більшість походить з курганів, причому 55 з них датовані речовими комплексами (40 знахідок походять з поховань зі спаленням, 14 – з трупоположенням). Більшість поховань з трупоположенням X – ХI ст. припадає на південну Русь (Київ, Шестовиця, Підгірці, Безпечна), тоді як на півночі їх менше.

Клинки були, мабуть, дорогою зброєю, і в похованнях, навіть дружинних, вони порівняно рідкісні. У Приладожжі на 700 розкопаних курганів припадає 18 мечів, в Гнездове на 800 – 19, в Михайлівському на 170 курганів – 8, в Чернігові та Шестовиці приблизно на 250 курганів – 9 клинків (в Чернігові – 3 і в Шестовиці – 6), в Києві на 125 поховань – близько 11. Один меч, таким чином, доводиться на 15 – 40 курганів. У міру віддалення від міських районів кількість мечів різко зменшується.

В епоху раннього феодалізму меч часто становив індивідуальну власність, і разом з власником клинок клали в могилу. У всякому разі в комплексах X ст. дата меча майже завжди збігається з датою решти поховального інвентарю. Належність меча одній людині підтверджується і його умисним псуванням (зігнутий, зламаний) під час поховання.

Меч, Новгород, ІХ ст.
image-4998

Меч, Новгород, ІХ ст.

Виключення становили випадки, коли непошкоджений клинок вертикально встромляли в землю зазвичай біля похоронної урни. При трупопокладенні меч часто клали в могилу цілим у піхвах, але і тут присутні псування клинка.

Соціальний вигляд людей, «які забрали» в могилу свою зброю, не викликає сумнівів: меч – ознака багатих поховань. Разом з сокирою, списом і стрілами меч знайдений в 14 могилах, разом зі списом і стрілами – в 6, зі списом – в 3, з сокирою – в 5, зі стрілами – в 3. У складі поховального озброєння на першому місці після меча спис, потім сокира. У небагатьох похованнях Чернігова і Києва меч знаходили разом зі щитом, кольчугою, шоломом. У 14 випадках воїни, що мали мечі, поховані разом з конем, у 8 – разом з гирьками і вагами, в 2 – з ремісничими інструментами. Очевидно, що мечоносці були воїнами-дружинниками, нерідко одночасно купцями або збирачами данини, іноді, може бути, привілейованими ремісниками. Найбагатшими були поховання князів і бояр.

Якщо довіряти складу похоронного спорядження, то більшість мечоносців були піхотинцями (тобто в цих комплексах немає кінського спорядження). Відносна нечисельність поховань воїнів з мечем і конем звертає на себе увагу. Чи відображає це піший характер київського війська, стверджувати в даному випадку важко. У всякому разі процес перетворення кінноти в переважаючий рід військ тривав протягом усього X ст.

Мається 4 випадки, коли або точно описано, або графічно зафіксовано положення меча при покійнику (в трупоспаленні це, на жаль, неможливо встановити). У могилах воїнів (Леонова, Селюковщина, Київ, Шестовиця) 32 мечі розташовані держаком у правого плеча похованого; клинок, що досягав близько метра довжини, мабуть, носили не на поясі, а на перев’язі через плече. Носіння меча на плечовій портупеї було поширене в X ст. в багатьох країнах. Так, візантійському кавалеристу належало носити меч у піхвах на перев’язі через плече, а у піхотинців він повинен бути підв’язаний до поясу. Шестовицький дружинник мав коня, і меч ймовірно, носив на перев’язі через плече. Від піхов найчастіше зберігаються лише металеві витіювато прикрашені наконечники.

Використання мечів у бою. Мініатюра з літопису
image-4999

Використання мечів у бою. Мініатюра з літопису

Майстерні, які виготовляли цю деталь, існували на Русі вже з другої половини X ст. На думку П. Паульсена, руське виробництво наконечників піхов зробило навіть вплив на скандинавське, що знайшло вияв у поступовому перетворенні північної орнаментики звіриного стилю у все більш рослинну.

В наступній частині статті ми розглянемо класифікацію мечів давньоруського періоду, яку розробив науковець, доктор археології Ян Петерсон.

Поділитись

Схожі записи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook