Екотуризм у світі

Екотуризм у світі

Екологічний туризм поступово починає займати значиму нішу в світовій індустрії туризму. За прогнозами експертів Всесвітньої туристичної організації (ВТО) екологічний туризм буде і надалі розвиватися такими ж високими темпами. І це в першу чергу благотворно вплине на економічний розвиток країн, що розвиваються, які ще не втратили свої безцінні природні ресурси.

Сільський туризм в Україні
image-7746

Сільський туризм в Україні

Екотуризм по своїй суті покликаний захищати і оберігати природу, акуратно надаючи нам, туристам, всю її красу. У цьому його суттєва відмінність від інших типів туризму, які, навпаки, в основному завдають шкоди навколишньому середовищу. Більш раціональне і дбайливе використання природних і культурно історичних пам’яток дозволить звести до мінімуму негативні наслідки від функціонування світової туристичної індустрії.

Екологічний туризм – це подорож з метою вивчення та збереження природного та культурного довкілля.

Екологічні маршрути пролягають через національні парки і заповідники, дикі ліси і степи, пустелі й гірські хребти. Мандрівники пізнають довколишній світ не з екрану телевізорів, а на власні очі; спостерігають за тваринами не через клітку зоопарку, а в природному місці їх існування.

Актуальність даної теми, полягає в тому, що екологічний туризм допомагає не тільки вирішити багато екологічних проблем, характерні для конкретної місцевості, він виховує соціально-активну особистість, яка дбає про збереження природи і всього того, що її оточує.

Туризму завжди приділяли певну увагу, так як він багатофункціональний і в нього входять такі функції, як оздоровчі, пізнавальні, задоволення потреб у зміні вражень, але раніше він не розглядався з «екологічних» позицій.

Національний музей народної архітектури та побуту України
image-7747

Національний музей народної архітектури та побуту України

Екотуризм, як один з видів туризму, зародився ще в 70-х роках минулого століття в США і розвинених країнах Європи. Провідна серед основних причин зародження екологічного туризму – це підсилюється через масовість туризму навантаження на природні та культурно історичні ресурси. Це навантаження зростає прямо пропорційно темпам зростання туристських відвідувань. Стає очевидним протиріччя між задоволенням туристського попиту і раціональним використанням туристських ресурсів.

І головними цілями нового виду туризму, є мінімізація негативного впливу на природу, підвищення культури, взаємин природи і людини, а так само виховання особистої відповідальності за долю природи.

Розвиток екологічного туризму дозволяє брати участь у вирішенні проблем охорони природи, і робить ці проблеми доступними для спостереження, вивчення.

Екологічний туризм – це різновид пізнавального туризму. Такий туризм дає можливість поспостерігати за природними об’єктами, познайомитися з життям живої природи, вивчити зв’язки живих організмів, виконати заходи природоохоронного характеру.

Перевага еко-туризму полягає:

  1. У збагаченні туристів життєво важливими знаннями;
  2. В емоційному оздоровленні (позбавленні від міського стресу);
  3. Формуванням толерантного ставлення до незнайомої культури і етносів;
  4. Виробництво екологічно чистих продуктів харчування;
  5. Розвиток спеціальної освіти, спрямованого на придбання туристських і природоохоронних професій.

Проблеми екологічного туризму в світі:

 Одна з них – відсутність загальної спрямованості в діяльності туристичних організацій, достатньо розвиненої правової бази та спеціалізованого в галузі туризму персоналу. Рішення даної проблеми вимагає створення систематично пов’язаних еколого-туристичних підприємств і агентств, формування спеціальних баз даних, підтримання всіляких туристичних проектів. Крім того, в рішенні не обійтися без оцінки ресурсів і проведення інвентаризації.

До другої – великі витрати на транспорт і низький рівень сервісного обслуговування. Рішенням проблем такого типу може послужити модернізація податкової політики та спеціальних заходів, спрямованих на запровадження місцевої туристської ренти, призначеної для розвитку, збереження і відновлення природних ресурсів.

Надслучанська Швейцарія. Туристичний маршрут
image-7748

Надслучанська Швейцарія. Туристичний маршрут

Третя проблема полягає в неспроможності екологічної культури та зневажливому ставленні самих громадян.

А четверта проблема безпосередньо пов’язана зі слабким розвитком екологічної інфраструктури та технологій. Вирішення проблем такого роду потребує багато коштів, зусиль і часу, розробки особливих економічних механізмів, підтримки співпраці з турагентствами, екологами та фондами інших країн.

Таким чином, концепція екотуризму, що зародилася в 70-80-і рр. XX століття, пройшла ряд стадій розвитку – від мало знайомого для більшості людей виду відпочинку до визнаноъ на міжнародному рівні течії туристичної індустрії. Всесвітнє співтовариство екотуризму істотно зросло і продовжує своє зростання, що дає підстави говорити про серйозні кроки у зміцненні позицій екотуризму на світовому ринку індустрії подорожей.

За екологічним туризмом – майбутнє, чим більше коштів ми будемо в нього вкладати, тим успішніше будуть вирішуватися багато екологічних проблем. Екологічний туризм здатний змінити людину в кращу сторону, сформувати основи екологічної культури.

Поділитись

Схожі записи

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook