Архіви

В квітні 1947 року була проведена операція «Вісла», результатом якого стала депортація польською владою понад 140 тисяч українців з рідних земель … Тема ця дуже делікатна. Спробуємо неупереджено розібратися, що ж сталося в ті перші повоєнні роки.    У 2006 році ...

Читати далі

Вгадайте, якому українцю в світі встановлено найбільше пам’ятників? Так, мабуть ніхто не буде сперечатись, що найбільш культовим і відомим серед українців, що колись жили, є Тарас Шевченко! Пам’ятники поету встановлені по всіх обласних, районних містах України, по селах та селищах ...

Читати далі

Українська діаспора в республіках Середньої Азії є досить чисельною. Її історія сягає початку 60-х років XIX ст. і характеризується кількома регіонами відносно високої територіальної концентрації українців, суттєвими територіальними змінами тієї частини, яку займають українці серед усього населення впродовж повоєнних років. ...

Читати далі

У зв’язку з демократизацією суспільного життя, проголошенням суверенітету України пожвавився національно-культурний рух серед східної української діаспори. У різних регіонах колишнього Радянського Союзу, де живуть українці, почали виникати національно-культурні об’єднання, товариства української мови, гуртки з вивчення української історії, географії, літератури, етнографії ...

Читати далі

Проблема розселення українців у Білорусі вивчена недостатньо. В результаті навіть тепер, коли систематично проводяться переписи населення, в тому числі за його національною ознакою, точно визначити число українців у республіці важко. За переписом 1897 р. тільки в Гродненській губернії жило 362,5 ...

Читати далі

Республіки Закавказзя — Грузинська, Азербайджанська і Вірменська — мають одне з останніх місць серед союзних республік колишнього СРСР за чисельністю української діаспори. У 1989 р. тут жило 93,1 тис. українців і осіб українського походження, що становило близько 0,6% усіх жителів ...

Читати далі

Українські діаспора в Прибалтиці є порівняно молодою і нечисленною. В 1989 р. тут жило 185,2 тис. українців. Порівняно з 1959 р. чисельність української діаспори зросла у Прибалтиці в 1989 р. у три рази і впродовж усього повоєнного часу неухильно збільшувалася: ...

Читати далі

Друге місце після Росії за чисельністю українців займає Казахстан. За переписом населення 1989 р. українська діаспора налічувала тут 896,2 тис. чол. У повоєнні роки кількість українців і осіб українського походження була в Казахстані відносно стабільною і коливалася в межах 761,1 ...

Читати далі

Крім Росії, українська діаспора розселена в усіх інших союзних республіках колишнього СРСР. Велика кількість українців зосереджена на українському пограниччі в Молдавії і Білорусії. Чисельні українські громади є в Казахстані, Середній Азії, особливо в Узбекистані та Киргизстані. В Молдові є численна ...

Читати далі

Для того щоб мати кращу уяву про той загальний протиукраїнський фон, який постійно створювався на всіх рівнях влади в Російській імперії і колишньому СРСР і на якому формувалися політика повсюдної русифікації, причому особливо інтенсивно в українській східній діаспорі, зробимо лише ...

Читати далі

Термін «література української діаспори» материковий україн­ський читач почув усього якийсь десяток років тому. Йшлося і йдеться про літературу, яка розвивалася і розвивається за межами України на багатьох континентах, де долею обставин опинилися українці-емігранти: в Канаді, США, Австралії, країнах Західної Європи. ...

Читати далі

Перша хвиля еміграції. Початок еміграції гали­цького селянства за океан до Канади має точну дату. Василь Юричко подає її так: «7 верес­ня 1891 року Пароплав “Орегон” пришвартувався у порту “Галіфакс”, на канадському березі Атлантичного океа­ну. На берег зійшли двоє українців — Василь ...

Читати далі

Термін «діаспора» вживається науковцями і на позначення українців і осіб, що мають українське походження та проживають за межами етнічних землель. «Діаспора» – слово грецького походження, що означає «розсіювання». А його загальновизнане трактування таке – перебування значної  частини народу (етнічної спільноти) ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook