Архіви

Державне управління економікою − це організуючий і регулюючий вплив держави на економічну діяльність суб’єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності. Основними функціями управління є: організація, планування, регулювання, кадрове забезпечення, контроль. Отже, регулювання є однією з функцій управління.   ...

Читати далі

Держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції. Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні суспільства, формою якого є ця держава, у створенні умов для спокійного та гармонійного його розвитку. Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій ...

Читати далі

Держава як суспільний інститут постійно вдосконалюється упродовж усієї історії розвитку суспільств на всіх континентах світу. Здебільшого держава функціонувала як інструмент примусу і підпорядкованості її громадян законові та владі. Це призводило до суспільних конфліктів між народом і владою, революцій, громадянських воєн ...

Читати далі

У Західній Європі та Північній Америці дослідники, дослідниці та ЗМІ гово­рять про «міський ренесанс» або «оновлення» і навіть про комплексну «міську реструк­туризацію» на Заході. Трансформація міст східно-центральної Європи проходить на руї­нах державного соціалізму. Чи означає це, що відродження Праги, Кракова ...

Читати далі

Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери – це система управлінських, організаційних, регулятивних, саморегулятивних заходів, дій, принципів і засад, спрямованих на забезпечення оптимального соціального рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених верств населення, їх соціальної безпеки в ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook