Архіви

Телекомпанія НТА та аудіокомпанія ЛІДА 2010 року зняли спільний цікавий проект “Хроніки древньго міста”. Це цілий цикл документального кіно про романтичний Львів. Ви ніби самі пройдетесь вуличками міста в їх часовому вимірі, побуваєте на археологічних розкопках та в сучасній львівській ...

Читати далі

Львів — мальовничий обласний центр України, справжній національний, освітній та культурний осередок західного регіону. Чисельність населення міста на 1 січня 2014 року становила 729 038 чол., тобто Львів  – сьоме за кількістю жителів місто. Давайте зробимо невеликий екскурс в історію ...

Читати далі

Ремесло не залишалось незмінним ні з точки зору його організації, ні з точки зору його значення і місця в економіці країни. Оскільки історія виробництва є історією суспільства, дослідження різних етапів розвитку ремесла є надзвичайно важливою справою. Дореволю­ційна буржуазна наука не ...

Читати далі

На відміну від децентралізованої і ослабленої Польщі Росія була найбільш могутньою централізованою державою на сході Європи. Ще в XV — XVI ст. «російський народ у тривалій і самовід­даній боротьбі з татаро-монгольськими та іншими іноземними поневолювачами подолав феодальну роздроб­леність, відстояв свою ...

Читати далі

Основою розвитку міст, промисловості і торгівлі є поділ праці, рівень якого є рівнем розвитку економічного життя країни. Другий великий суспільний поділ праці — відокремлення ремісничої і торговельної діяльності від землеробської привів до виникнення феодальних міст як ремісничо-торговельних центрів. Розпочавшись десь ...

Читати далі

Міста, як відомо, становлять елементи загальної по­літично-адміністративної системи країни. Становище міщанства у великій мірі залежало від того, якою саме була ця система. Річ Посполита, до складу якої в дру­гій половині XVII ст. входила Правобережна Україна, так само як і Росія, ...

Читати далі

Головним джерелом формування міського населення було українське селянство, отже, головну масу міщан становили українці. Проте, як відомо, по великих містах було чимало й іноземців. Оскільки цей факт відіграв свою роль в соціально-економічній історії міст і і навіть історії України в ...

Читати далі

На Україну як і в інших країнах, з розвитком тор­гівлі і ремесла по містах розвинулися три відмінні одна від одної соціальні групи населення. Це були: 1) міська верхівка, аналогічна західноєвропейському патриціату і в зв’язку з цим іменована так в ряді ...

Читати далі

Більшість нашого житлового господарства та містопланування страждає від того, що уповноважені працювати над ними не мають чіткого розуміння соціальних функцій міста. У пошуках цих функцій вони зверталися до поверхового огляду діяльності та інтересів сучасного міського оточення — і, вочевидь, не ...

Читати далі

Для того, щоб скласти уявлення про населення феодальних міст, його роль і питому вагу в житті всього суспільства, необхідно насамперед з’ясувати, скільки ж було міст і міських жителів, яким було співвідношення між міським і сільським населенням та якою була залюдненість ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook