Архіви

Експансія польської шляхти і католицької церкви вела не тільки до втрати політичної самостійності українських земель, а й загрожувала в перспективі повним ополячення і покатоличенням православного українського населення, втратою ним своєї національної і культурної самобутності. Втративши свою еліту (українська знать полонізувалася, ...

Читати далі

В останній чверті XVI в. в Україні відбувалися значні зміни суспільно-політичного та соціально-економічного характеру. Вони були тісно пов’язані з затвердженням польсько-шляхетського панування на українських землях після Люблінської унії 1569 р. між Литвою і Польщею, що завершилася утворенням Речі Посполитої, і ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook