Архіви

Гончарство – одне із древніх ремесел наших пращурів. А духовним  центром глиняного мистецтва сміливо назвемо село Опішне на Полтавщині. Поселення на місці Опішного існувало ще за неоліту. Потім його місце зайняли скіфське, слов’янське городища. Жили тут люди і в козацькі ...

Читати далі

Надзвичайно згубним для києво-руської військової справи виявився монгольський погром ХІІІ ст. Від світлих «княжих» часів не залишилось ні ремесла, ні військового домінування. Про роль війни в житті країни ХІІІ ст. можна судити з наступних розрахунків історика С.М. Соловйова. У 1228-1462 рр., ...

Читати далі

Залізні цвяхи – вироби настільки звичні для людини нового часу, що рідко привертають увагу археологів. Тому аналіз поширення цих предметів дуже ускладнений і поки можна намітити лише попередні загальні контури ситуації (аналіз ускладнює той факт, що немає способів хронологічно атрибутувати ...

Читати далі

Розглянемо давньоруські мечі, починаючи з їх найдавніших форм. Тип В. Мечі цього типу з нешироким перехрестям і простою трикутною головкою, прямокутною в поперечному перерізі. На голівці і перехресті мається поперечний ребристий виступ. Мечів типу А у нас три. Один з ...

Читати далі

Середньовічний меч – своєрідний символ феодального ладу, невід’ємна приналежність воїна-дружинника, могутня і дорогоцінна зброя. Починаючи з 70 – 80-х років ХІХ століття, стародавні мечі все частіше стали зустрічатись під час археологічних розкопок. Тоді ж вони отримали назву скандинавських або норманських. ...

Читати далі

Джерела феодальної епохи (Лаврентіївський, Іпатіївський літопис, повість Временних літ) приділяють воєнним подіям постійну увагу. Для Середньовіччя з його розвиненою феодальної військовою організацією і культом збройної сили це дуже характерно. Життя часто розглядалось літописцем як безперервна військова боротьба; шум битв і ...

Читати далі

Етнічна строкатість населення Київської Русі найсильнішим чином відбилася на нерівномірності територіального розподілу військового археологічного  матеріалу. Найбільша кількість зброї X ст. знаходиться в районах найдавніших києво-руських міст (Київ, Чернігів). Зброя з власне руських земель розподілена більш-менш однорідно, але серед неї зустрічається ...

Читати далі

У пропонованій статті простежується виникнення, розвиток, поширення і, якщо можливо, призначення та бойове використання стародавньої руської зброї. Для встановлення змін у розвитку середньовічної зброї та з’ясування причин цього необхідно простежити її еволюцію на досить тривалому відрізку часу – від до-монгольського періоду ...

Читати далі

Всі явища в житті цехів, які мали місце в містах Правобережжя, ще виразніше виступають в другій половиніXVII ст. на Лівобережжі, яке включилось в про­цес утворення загальноросійського внутрішнього ринку. Новим в становищі ремісників Лівобережжя було особ­ливе послаблення цехових обмежень. В цехи ...

Читати далі

Ремесло не залишалось незмінним ні з точки зору його організації, ні з точки зору його значення і місця в економіці країни. Оскільки історія виробництва є історією суспільства, дослідження різних етапів розвитку ремесла є надзвичайно важливою справою. Дореволю­ційна буржуазна наука не ...

Читати далі

Основою розвитку міст, промисловості і торгівлі є поділ праці, рівень якого є рівнем розвитку економічного життя країни. Другий великий суспільний поділ праці — відокремлення ремісничої і торговельної діяльності від землеробської привів до виникнення феодальних міст як ремісничо-торговельних центрів. Розпочавшись десь ...

Читати далі

По зовнішньому вигляду і способу плетіння розрізняють чотири основні види: спіральне плетіння, пряме плетіння, плоске плетіння, об’ємне плетіння. Виготовленню господарських та художніх виробів передувало широке використання соломи в господарстві для влаштування покрівлі, утеплення стін тощо. Пізніше із соломи почали виготовляти ...

Читати далі

Соломоплетіння. З історії соломплетіння. Плетіння із природних матеріалів – соломи, болотяних рослин – це стародавній вид ремесла і одночасно народного прикладного мистецтва. Соломоплетіння– виготовлення господарсько-побутових та мистецько-художніх виробів з соломи різних видів рослин. Плетіння з’явилося ще на зорі цивілізації, коли люди, намагаючись ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook