Архіви

Особливе місце займає в міському цеховому ремеслі друкарство. Друкарень на Україні в досліджуваний час було дуже мало. Більш-менш тривалий час працювали друкарні в Києві, Новгород-Сіверському, Чернігові, Ост­розі. Отже, ремісників, які обслуговували друкарство, не могло бути багато. Та зупинити увагу, на ...

Читати далі

Ремісники всіх згаданих спеціальностей могли бути і не бути членами ремісничих цехів. Одночасно на Україні були і такі спеціалісти-ремісники, які, наскіль­ки відомо, ніколи не входили до жодного цеху. Зокре­ма, такі ремісники працювали в різних галузях будівель­ної промисловості. Будівельні робітники становили ...

Читати далі

Інколи поширення ремесла означало технічні зрушення в промисловості. Такими ремеслами є ті, що входили в металообробну промисловість. Металу феодальну епоху не був основним матеріалом навіть в техніці. Найбільш поширеним з відомих нам ремесел по об­робці готового металу було ковальство. Ковалі працю­вали ...

Читати далі

Гончарство, подібно до названих вище ремесел, було загальнопоширеним ремеслом. Але уже намітились цен­три його особливого розвитку на Полтавщині, Черні­гівщині, Поділлі. Відомі були красивими гончарними виробами міста Зіньків, Опішня, Меджибіж. Техніка гончарного виробництва була надзвичайно проста. Основу її становили гончарне коло ...

Читати далі

У XVII ст. на Україні ремесло досягло свого най­вищого розквіту. В наступному, XVIII ст. воно уже зазнало жорстоких ударів з боку міцніючої мануфакту­ри і чим далі, тим більше відтіснялося на другий план. На досліджуваній території в XVII от. окремі міста ...

Читати далі

Всі явища в житті цехів, які мали місце в містах Правобережжя, ще виразніше виступають в другій половиніXVII ст. на Лівобережжі, яке включилось в про­цес утворення загальноросійського внутрішнього ринку. Новим в становищі ремісників Лівобережжя було особ­ливе послаблення цехових обмежень. В цехи ...

Читати далі

Ремесло не залишалось незмінним ні з точки зору його організації, ні з точки зору його значення і місця в економіці країни. Оскільки історія виробництва є історією суспільства, дослідження різних етапів розвитку ремесла є надзвичайно важливою справою. Дореволю­ційна буржуазна наука не ...

Читати далі

На відміну від децентралізованої і ослабленої Польщі Росія була найбільш могутньою централізованою державою на сході Європи. Ще в XV — XVI ст. «російський народ у тривалій і самовід­даній боротьбі з татаро-монгольськими та іншими іноземними поневолювачами подолав феодальну роздроб­леність, відстояв свою ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook