Демографія

Кількість, статево-віковий склад, приріст (скорочення) населення України, міграція (переміщення населення), статистичні відомості про рівень народжуваності, смертності, шлюбів, тривалості життя українців сучасності та минулого.

Продовжимо нашу подорож Карпатами! Цього разу пропонуємо Вам фільм про етнічне населення Карпатських гір, що проживає вздовж українсько-румунського кордону, – гуцулів. Їх традиційні заняття – вівчарство та лісова промисловість. Проживали вони в горах окремими господарствами- сім’ями. Багато з автентичних гуцульських традицій ...

Читати далі

Основою розвитку міст, промисловості і торгівлі є поділ праці, рівень якого є рівнем розвитку економічного життя країни. Другий великий суспільний поділ праці — відокремлення ремісничої і торговельної діяльності від землеробської привів до виникнення феодальних міст як ремісничо-торговельних центрів. Розпочавшись десь ...

Читати далі

Головним джерелом формування міського населення було українське селянство, отже, головну масу міщан становили українці. Проте, як відомо, по великих містах було чимало й іноземців. Оскільки цей факт відіграв свою роль в соціально-економічній історії міст і і навіть історії України в ...

Читати далі

Населення країни ‒ чинник її комплексного економічного та соціального розвитку. Його роль особливо зростає в густозаселених регіонах з недостатніми природними ресурсами. Головну роль воно відіграє як елемент продуктивних сил, тобто як трудові ресурси, хоч не слід ігнорувати і його роль ...

Читати далі

Українська діаспора в республіках Середньої Азії є досить чисельною. Її історія сягає початку 60-х років XIX ст. і характеризується кількома регіонами відносно високої територіальної концентрації українців, суттєвими територіальними змінами тієї частини, яку займають українці серед усього населення впродовж повоєнних років. ...

Читати далі

Проблема розселення українців у Білорусі вивчена недостатньо. В результаті навіть тепер, коли систематично проводяться переписи населення, в тому числі за його національною ознакою, точно визначити число українців у республіці важко. За переписом 1897 р. тільки в Гродненській губернії жило 362,5 ...

Читати далі

Республіки Закавказзя — Грузинська, Азербайджанська і Вірменська — мають одне з останніх місць серед союзних республік колишнього СРСР за чисельністю української діаспори. У 1989 р. тут жило 93,1 тис. українців і осіб українського походження, що становило близько 0,6% усіх жителів ...

Читати далі

Українські діаспора в Прибалтиці є порівняно молодою і нечисленною. В 1989 р. тут жило 185,2 тис. українців. Порівняно з 1959 р. чисельність української діаспори зросла у Прибалтиці в 1989 р. у три рази і впродовж усього повоєнного часу неухильно збільшувалася: ...

Читати далі

Друге місце після Росії за чисельністю українців займає Казахстан. За переписом населення 1989 р. українська діаспора налічувала тут 896,2 тис. чол. У повоєнні роки кількість українців і осіб українського походження була в Казахстані відносно стабільною і коливалася в межах 761,1 ...

Читати далі

Крім Росії, українська діаспора розселена в усіх інших союзних республіках колишнього СРСР. Велика кількість українців зосереджена на українському пограниччі в Молдавії і Білорусії. Чисельні українські громади є в Казахстані, Середній Азії, особливо в Узбекистані та Киргизстані. В Молдові є численна ...

Читати далі

Понад 65% українців, котрі живуть у східній діаспорі, припадає на Росію. Їй за числом українців належить перше місце серед колишніх союзних республік Радянського Союзу: у 1989 р. в Росії нараховувалося 4,4 млн. українців (у 1926 – 1931 pp. – 7,0 ...

Читати далі

Для того щоб мати кращу уяву про той загальний протиукраїнський фон, який постійно створювався на всіх рівнях влади в Російській імперії і колишньому СРСР і на якому формувалися політика повсюдної русифікації, причому особливо інтенсивно в українській східній діаспорі, зробимо лише ...

Читати далі

За чисельністю національних діаспор колишній СРСР займав одне з перших місць у світі. Всього, за даними Держкомстату СРСР, у 1989 р. проживало поза межами своїх державно-національних утворень 54,3 млн чол. (М. С. Горбачов часто наводив цифру 75 млн. чол.). Крім ...

Читати далі

Перша хвиля еміграції. Початок еміграції гали­цького селянства за океан до Канади має точну дату. Василь Юричко подає її так: «7 верес­ня 1891 року Пароплав “Орегон” пришвартувався у порту “Галіфакс”, на канадському березі Атлантичного океа­ну. На берег зійшли двоє українців — Василь ...

Читати далі

Еміграція, тобто розселенняя громадян України за її кордонами, розпочалася давно. Ще за княжих часів міжусобні війни призводили до переміщення людей, до зміни місць їх проживання. Перемішування племен і народів також сприяло формуванню діаспори, що в більших чи менших масштабах відбувалося ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook