Економіка

Економічна система сучасній Україні дісталась у спадок від Радянського Союзу і переживає якісно нові зміни та налаштування на світове співробітництво. І хоча наша держава переживає складні кризові явища, проте ріст економічного потенціалу відбувається постійно. Так, в 2010 р. Україна займала 39 місце серед економік світових держав.

Як ми вже згадували, гасова (керосинова) лампа – незамінне джерело освітлення на основі згоряння гасу в повітрі. Будова самої лампи досить нескладна. У металеву ємність заливається гас, в який опущений одним кінцем гніт. Верхній кінець гніту забезпечений механізмом, що забезпечує ...

Читати далі

Винахід та конструкція найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія» належить саме українцям.  Унікальний літак був збудований Київським механічним заводом в 1984 – 1988 рр. Керівник цього проекту Віктор Ілліч Толмачов. Вперше літак піднявся в небо 21 грудня 1988 р. Літак ...

Читати далі

Гончарство, подібно до названих вище ремесел, було загальнопоширеним ремеслом. Але уже намітились цен­три його особливого розвитку на Полтавщині, Черні­гівщині, Поділлі. Відомі були красивими гончарними виробами міста Зіньків, Опішня, Меджибіж. Техніка гончарного виробництва була надзвичайно проста. Основу її становили гончарне коло ...

Читати далі

У XVII ст. на Україні ремесло досягло свого най­вищого розквіту. В наступному, XVIII ст. воно уже зазнало жорстоких ударів з боку міцніючої мануфакту­ри і чим далі, тим більше відтіснялося на другий план. На досліджуваній території в XVII от. окремі міста ...

Читати далі

Економічну свободу треба розуміти з погляду інтересів двох суб’єктів ринку: Економічна свобода виробника (продавця): характеризує вільний вибір виробника організувати той вид діяльності, випускати той вид продукції і в такій кількості, які забезпечують йому визначений ним його економічний інтерес, тобто доходи, ...

Читати далі

Поняття «економічний порядок» асоціюється з прозорим і зрозумілим для усіх суб’єктів ринку рухом потоків грошей, товарів, робіт і послуг, праці, капіталів. Відносини з приводу привласнення ресурсів визначають рівень економічного порядку (безладу) у будь-якій господарській системі. За високим рівнем економічного порядку спостерігається ...

Читати далі

Демократія − система відносин у країні щодо формування влади і уряду з обраних народом представників. Демократичними є держави, якими керують обрані народом представники. Демократія як спосіб державотворення і гуманізації суспільних відносин піддається певному виміру на основі відповідних критеріїв, які групують на ...

Читати далі

Методи державного регулювання економіки ‒ це способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення умов їхнього ефективного функціонування відповідно до напрямків державної економічної політики. Кожен метод ґрунтується на використанні сукупності інструментів (регуляторів, важелів). Методи ...

Читати далі

Президент України виконує низку функцій у сфері державного управління. Президент формує стратегію соціально-економічного розвитку країни. Стратегія соціально-економічної політики держави висвітлюється у посланнях до народу та щорічних і позачергових посланнях Президента до Верховної Ради України. Президент здійснює правове регулювання економічних відносин. ...

Читати далі

Державне управління економікою − це організуючий і регулюючий вплив держави на економічну діяльність суб’єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності. Основними функціями управління є: організація, планування, регулювання, кадрове забезпечення, контроль. Отже, регулювання є однією з функцій управління.   ...

Читати далі

Держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції. Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні суспільства, формою якого є ця держава, у створенні умов для спокійного та гармонійного його розвитку. Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій ...

Читати далі

Держава як суспільний інститут постійно вдосконалюється упродовж усієї історії розвитку суспільств на всіх континентах світу. Здебільшого держава функціонувала як інструмент примусу і підпорядкованості її громадян законові та владі. Це призводило до суспільних конфліктів між народом і владою, революцій, громадянських воєн ...

Читати далі

Забезпечує організаційне оформлення ринкових відносин за допомогою бірж, торгових домів, аукціонів, систем роздрібної та гуртової торгівлі, ярмарків, торгових палат та ін. Біржа − постійна організаційна форма оптового ринку товарів. Такими товарами є: товари масового попиту, які мають стандартні споживчі якості; акції ...

Читати далі

Елементами загальної ринкової інфраструктури є грошова, фінансово-кредитна, податкова системи. Грошова система − форма грошового обігу, яка історично формується у країні та закріплюється її законами. Її утворюють такі взаємопов’язані елементи: масштаб цін національної грошової одиниці, який забезпечує її купівельну спроможність; певний порядок ...

Читати далі

Економічна інфраструктура − комплекс галузей і сфер діяльності, що забезпечують умови для функціонування економіки та життєзабезпеченості держави: основні та виробничі фонди, технічний, транспортний і енергетичний потенціал, природні ресурси. Включає в себе фінансові інституції, зв’язок, систему матеріального постачання, маркетингові, консалтингові служби, ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook