Економіка

Економічна система сучасній Україні дісталась у спадок від Радянського Союзу і переживає якісно нові зміни та налаштування на світове співробітництво. І хоча наша держава переживає складні кризові явища, проте ріст економічного потенціалу відбувається постійно. Так, в 2010 р. Україна займала 39 місце серед економік світових держав.

Система базисних відносин. Життєві потреби людей задовольняються через декілька основних блоків (форм) відносин, об’єднаних відповідними організаційними інститутами. До них належать: національно-громадські відносини (інститути освіти, культури, мистецтва, релігії, громадських об’єднань − політичних, національних); державно-політичні відносини (інститути всіх рівнів влади); соціально-економічні відносини ...

Читати далі

Економічний потенціал країни характеризує здатність суспільства виробляти товари і послуги та забезпечувати розширене відтворення з метою задоволення потреб населення, поліпшення якості життя її громадян. Суспільним виробництвом є процес перетворення ресурсів в продукцію необхідного обсягу і якості. У цьому плані воно ...

Читати далі

Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери – це система управлінських, організаційних, регулятивних, саморегулятивних заходів, дій, принципів і засад, спрямованих на забезпечення оптимального соціального рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених верств населення, їх соціальної безпеки в ...

Читати далі

Формування соціально-орієнтованої ринкової економіки передбачає виробництво та розподіл національного продукту для піднесення добробуту нації. Фундаментальні основи соціально-ринкової економіки. Соціально-ринкова економіка − модель соціально-економічного розвитку, для якої характерне переважання приватної власності та ринку, їх поєднання з державною власністю і державним регулюванням ...

Читати далі

Добробут людини і суспільства є інтегральною оцінкою всіх аспектів життєдіяльності людини, яка показує, наскільки «добре» прожитий нею деякий період його життя. Для того, щоб наведене вище визначення добробуту мало змістовний сенс, необхідно встановити етичний критерій, який чітко визначає, що добре, ...

Читати далі

Добробут − соціально-економічний стан суспільства, який виражає відповідність матеріального і духовного забезпечення всіх і кожного згідно з їх природними потребами. Виробнича та соціальна складові господарської системи країни є визначальними в розв’язанні питань, що характеризують стан і рівень добробуту суспільства. Структура ...

Читати далі

Національна економіка ‒ це економічно й організаційно єдина система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива відповідна пропорційність, взаємообумовлене розміщення на території, обмеженій державними кордонами. Сучасну національну економіку характеризують низка ознак, які можна звести у декілька груп: – національний ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook