Народні ремесла

Традиційні вміння та навички українського народу, що формувались протягом століть з метою раціонального перетворення життєвого простору та естетизації навколишньої дійсності. До народних ремесел та промислів відносять хліборобство, бджільництво, рибальство, гончарство, писанкарство, теслярство, гутництво та сотні інших занять, збережені крізь призму часу.

Інколи поширення ремесла означало технічні зрушення в промисловості. Такими ремеслами є ті, що входили в металообробну промисловість. Металу феодальну епоху не був основним матеріалом навіть в техніці. Найбільш поширеним з відомих нам ремесел по об­робці готового металу було ковальство. Ковалі працю­вали ...

Читати далі

Гончарство, подібно до названих вище ремесел, було загальнопоширеним ремеслом. Але уже намітились цен­три його особливого розвитку на Полтавщині, Черні­гівщині, Поділлі. Відомі були красивими гончарними виробами міста Зіньків, Опішня, Меджибіж. Техніка гончарного виробництва була надзвичайно проста. Основу її становили гончарне коло ...

Читати далі

У XVII ст. на Україні ремесло досягло свого най­вищого розквіту. В наступному, XVIII ст. воно уже зазнало жорстоких ударів з боку міцніючої мануфакту­ри і чим далі, тим більше відтіснялося на другий план. На досліджуваній території в XVII от. окремі міста ...

Читати далі

Всі явища в житті цехів, які мали місце в містах Правобережжя, ще виразніше виступають в другій половиніXVII ст. на Лівобережжі, яке включилось в про­цес утворення загальноросійського внутрішнього ринку. Новим в становищі ремісників Лівобережжя було особ­ливе послаблення цехових обмежень. В цехи ...

Читати далі

Не будучи обов’язковим атрибутом ремесла, цехова організація є свідченням певного рівня розвитку міст, товарно-грошових відносин, зокрема товарності ремісни­чої продукції. Соціально-економічна природа цехового устрою викликає чимало суперечок се­ред вчених-істориків. Головна причина великої плутанини в цьому питанні полягає в тому, що цехи ...

Читати далі

Ремесло не залишалось незмінним ні з точки зору його організації, ні з точки зору його значення і місця в економіці країни. Оскільки історія виробництва є історією суспільства, дослідження різних етапів розвитку ремесла є надзвичайно важливою справою. Дореволю­ційна буржуазна наука не ...

Читати далі

При  п р о с т о м у  п л е т і н н і  листки, що застосовуються для утка, переплітаються з основою під прямим кутом. Основним конструктивним елементом плетінням є мотузочка, її можна плести з двох, трьох, ...

Читати далі

 Жіночий капелюх виготовляють із солом’яної кіски. Складається він із циліндричної чи овальної невисокої головки (ковпака) з плоским або овальним денцем і крисів.  Біля основи головки із зовнішнього боку прикріплюють оздоблювальну смужку з репсової або декоративної стрічки. До боку капелюха на ...

Читати далі

Спіральне плетіння Спіральне плетіння відносно просте. Цим способом можна виготовити різні вази для фруктів і печива, цукерниці, корзинки, а також великі ємкості. Спіральне плетиво виготовляється із джгута соломи. Якщо виріб великого розміру, то використовують цілі стебла, якщо малого – соломку ...

Читати далі

По зовнішньому вигляду і способу плетіння розрізняють чотири основні види: спіральне плетіння, пряме плетіння, плоске плетіння, об’ємне плетіння. Виготовленню господарських та художніх виробів передувало широке використання соломи в господарстві для влаштування покрівлі, утеплення стін тощо. Пізніше із соломи почали виготовляти ...

Читати далі

З історії рогозоплетіння. Цей вид плетіння – одне з традиційних ремесел у багатьох областях України. Особливо воно поширене там, де є великі зарості рогозу по заплавах річок Дніпра, Дністра, Бугу, Псла, Ворскли, Удаю та інших. Особливо такі зарості знаходяться у ...

Читати далі

Соломоплетіння. З історії соломплетіння. Плетіння із природних матеріалів – соломи, болотяних рослин – це стародавній вид ремесла і одночасно народного прикладного мистецтва. Соломоплетіння– виготовлення господарсько-побутових та мистецько-художніх виробів з соломи різних видів рослин. Плетіння з’явилося ще на зорі цивілізації, коли люди, намагаючись ...

Читати далі

Основною сировиною є стебла хлібних злаків – жита, ячменю, пшениці, вівса. Найчастіше використовують житню солому, оскільки вона має найбільшу довжину стебла і міцніша за інші. Кольорова гама житньої соломи дуже різноманітна – зеленувата, світло-жовта, золотава, темно-жовта. Колір її залежить від ...

Читати далі

Просте плетіння Це плетіння зустрічається у сільських тинах, овочевих кошиках та інших виробах. Цей спосіб плетіння рідко використовують для виконання замкнутих поверхонь високоякісних виробів, оскільки по висоті стінки в рядках є і верхівки, і комлі. Їх істотна різниця в товщині ...

Читати далі

Лозоплетіння — одне з найдавніших ремесел по виготовленню господарсько-побутового призначення та художніх виробів. Плетіння в Україні виникало в районах річок, водойм, де росло багато природного матеріалу, та була необхідність в плетених виробах. Це й предмети побутового вжитку, й рибальське начиння, ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook