Соціологія

Процеси та тенденції розвитку українського суспільства, історичні умови та майбутні перпективи, соціальні групи, структура соціуму

Усі європейські міста мають багато спільного, але кожне місто — по своєму особли­ве. Історія, що живе у них, наділяє певні місця значимістю, вибудовує стосунки із сучас­ним суспільством. Місто об’єднує своїх мешканців, висловлює спільні інтереси, є носі­єм культури та ідентичності. Сьогодні ...

Читати далі

Сьогодні Київ переживає серйозні трансформації, міняючи свій ста­тус провінційного адміністративного центру на статус столичного міста. Цей процес супроводжується посиленим впливом глобалізації, змінами наго­лосів у фізичних та символічних ланд­шафтах, демографічними змінами, соціальною мобільністю, переходом до постіндустріальної економіки… Але у Києві вочевидь ...

Читати далі

У Західній Європі та Північній Америці дослідники, дослідниці та ЗМІ гово­рять про «міський ренесанс» або «оновлення» і навіть про комплексну «міську реструк­туризацію» на Заході. Трансформація міст східно-центральної Європи проходить на руї­нах державного соціалізму. Чи означає це, що відродження Праги, Кракова ...

Читати далі

Більшість нашого житлового господарства та містопланування страждає від того, що уповноважені працювати над ними не мають чіткого розуміння соціальних функцій міста. У пошуках цих функцій вони зверталися до поверхового огляду діяльності та інтересів сучасного міського оточення — і, вочевидь, не ...

Читати далі

Пошук

Оголошення

Шукаємо авторів

Шукаємо авторів

Ми на Facebook